บริษัท ปรัชญ์รัฐ จำกัด

บริษัท ปรัชญ์รัฐ จำกัด
PRACHRATH CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยรรยง ธรรมธัชอารี, นางสันทนา ธรรมธัชอารี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2547
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่งเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน และเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมิได้จัด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3300/108 ถ.พหลโยธิน เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2937-4540-1
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ปรัชญ์รัฐ จำกัด