บริษัท พรชัย คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท พรชัย คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด
PORNCHAI COMPUTER SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิเชฐ ชื่นชม, นางสาวประนอม อินทุมาร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 ธันวาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและซ่อมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 85/15 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0-3235-0114
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พรชัย คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด