บริษัท พอสสิเบิ้ล แมนเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท พอสสิเบิ้ล แมนเนจเมนท์ จำกัด
POSSIBLE MANAGEMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพีรบูลย์ ศรีเปล่ง, นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านไปรษณีย์ รวมทั้งจำหน่ายวัสดุสำนักงานแ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 44/23 ซ.ลาดพร้าว 15 ถ.ลาดพร้าว แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2267-6427
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พอสสิเบิ้ล แมนเนจเมนท์ จำกัด