บริษัท พาวเวอร์โฟร์ โปรเจค จำกัด

บริษัท พาวเวอร์โฟร์ โปรเจค จำกัด
POWER FOUR PROJECT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุภาภรณ์ ตรีวัชระนุกูล, นายเอนก ตรีวัชระนุกูล, นางสาวกุสุมา ตรีวัชระนุกูล, นางสาวเกศินี ตรีวัชระนุกูล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ 2547
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 13/28 หมู่ 1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2330-8800-7
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พาวเวอร์โฟร์ โปรเจค จำกัด