บริษัท พี.เอส.ที แคปปิตอล เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท พี.เอส.ที แคปปิตอล เทรดดิ้ง จำกัด
P.S.T. CAPITAL TRADING CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิสิฏฐ์ สุขศรีวรรณ, นางสาวสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์, นางสาวลักษณา เหล่าเทพพิทักษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจำหน่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันจารบีจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในสำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 69/3 ถ.แสงอาทิตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7423-5881
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พี.เอส.ที แคปปิตอล เทรดดิ้ง จำกัด