บริษัท ยูนิเวอร์แซล เวิร์กส์ จำกัด

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เวิร์กส์ จำกัด
UNIVERSAL WORKS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธนบดินทร์ นิรคม, นางสาววิภาดา แตงพงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 มกราคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องโสตทัศอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 20/329 อาคาร นิรันดร์คอนโดเทล 2 ถ.ช่างอากาศอุทิศ แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-1911-6970
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยูนิเวอร์แซล เวิร์กส์ จำกัด