บริษัท ยูบีเอส ซอฟแวร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ยูบีเอส ซอฟแวร์ ประเทศไทย จำกัด
UBS SOFTWARE (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจง ซิง ฮง, นายเชียร หล่ง ชอง, นางเพ็ญจันทร์ ลาภเจริญวงศ์, นางสาวจิราภรณ์ เพียรทอง,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 กันยายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า-ส่งออก ขายปลีกโปรแกรมซอฟแวร์ทุกชนิดสอนและซ่อมมคอมพิวเตอร์,โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 135/3 ซ.สาทร 7 ถ.สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยูบีเอส ซอฟแวร์ ประเทศไทย จำกัด