บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น จำกัด
UNITED DISTRIBUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมชาย เทิดกฤตยาพงศ์, นางสาวพรรณทิพย์ นรินทวานิช, นางอวยพร วรินทร์เสถียร, นายศักดิ์ดา มหัธนสกุล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 สิงหาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายแถบกาว (เทป) ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1367,1369 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น จำกัด