บริษัท ยู.วี.โฟโต้กราฟฟิคส์ จำกัด

บริษัท ยู.วี.โฟโต้กราฟฟิคส์ จำกัด
U.V.PHOTO GRAPHICS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจำเริญ วุฒิเจริญวงศ์, นางรัตนา วุฒิเจริญวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 ตุลาคม 2533
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรขายอุปกรณ์การพิมพ์และเคมีภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 97/1 ซ.ศิริชัย 1 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2526-3931
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยู.วี.โฟโต้กราฟฟิคส์ จำกัด