บริษัท ยู.เค.เค.เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ยู.เค.เค.เทคโนโลยี จำกัด
U.K.K.TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอุดม เขื่อนคำ, นายองค์อาจ ศรีสุรโยธิน, นายพงษ์พิสิฎฐ์ กาจหาญ, นายเฉลิมชัย กิจตระกูลรัตน์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 8000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้บริการซ่อมแซม ติดตั้ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 72/91 หมู่ 3 ถ.ปทุมธานี-นนทบุรี ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2967-9688
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยู.เค.เค.เทคโนโลยี จำกัด