บริษัท ยู แอนด์ ที อินเตอร์เทค จำกัด

บริษัท ยู แอนด์ ที อินเตอร์เทค จำกัด
U & T INTERTECH CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอุดม ภูริพงศธร, นายทสพล ภูริพงศธร, นายจรัญ ชำปฏิ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 มกราคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดพร้อมอะไหล่วัสดุก่อสร้างเคมีภัณฑ์ เครื่องจักร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 18/9 หมู่ 3 ถ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยู แอนด์ ที อินเตอร์เทค จำกัด