บริษัท วันชัย วินเดย์ จำกัด

บริษัท วันชัย วินเดย์ จำกัด
WANCHAI WINDAY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวันชัย สุรชัยพิทักษ์, นายสมชัย สุรชัยพิทักษ์, นายสมเกียรติ สุรชัยพิทักษ์, นางสาววันดี สุรชัยพิทักษ์, นายณัชพงศ์ สุรชัยพิทักษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 เมษายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 1400000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ ซีดี ดีวีดี แผ่นดีวีทัศน์ วีดีทัศน์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 036-037 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วันชัย วินเดย์ จำกัด