บริษัท วิบูลย์ พริ้นติ้งอิ้งค์ แอนด์ เคมิคัล จำกัด

บริษัท วิบูลย์ พริ้นติ้งอิ้งค์ แอนด์ เคมิคัล จำกัด
VIBOON PRINTING INK & CHEMICAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอรทัย วิบูลย์ศิริวงศ์, นางสาวณิชนันทน์ วิบูลย์ศิริวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 มิถุนายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : การค้าหมึกพิมพ์กระดาษและพลาสติกทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 48/87 ถ.บางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวง บางขุนนนท์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2613-6921
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วิบูลย์ พริ้นติ้งอิ้งค์ แอนด์ เคมิคัล จำกัด