บริษัท สหสัณห์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท สหสัณห์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
SAHASON COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายตรีพล บุญชูช่วย, นางณฐิณี บุญชูช่วย, พันตำรวจโทสุภูมิ บุญชูช่วย, นายสหภัส บุญชูช่วย,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 ตุลาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 298/27 ถ.พิษณุโลก แขวง สี่แยกมหานาค เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2628-1778
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สหสัณห์ คอมพิวเตอร์ จำกัด