บริษัท สำนักงานพัฒนาธุรกิจ พี บี เอส จำกัด

บริษัท สำนักงานพัฒนาธุรกิจ พี บี เอส จำกัด
PBS BUSINESS DEVELOPMENT OFFICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต, นางสุปราณี ถวัลยวิชชจิต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 มกราคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้บริการจัดทำบัญชี ขายโปรแกรมและเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 300/2 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2694-3351
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สำนักงานพัฒนาธุรกิจ พี บี เอส จำกัด