บริษัท สิทธนา อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

บริษัท สิทธนา อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
SITTANA INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวจันทนา เกื้อเกียรติงาม, นายสิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม, นายเด่น เกื้อเกียรติงาม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2536
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายและนำเข้าสิ่งพิมพ์และน้ำยาทีใช้กับสิ่งพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 265/359 ซ.15 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-8299
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สิทธนา อินเตอร์เนชันแนล จำกัด