บริษัท สื่อสุวรรณภูมิ จำกัด

บริษัท สื่อสุวรรณภูมิ จำกัด
SUWANNA PHUMA MEDIA CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเริงชัย จงพิพัฒนสุข, นายวรการ จงพิพัฒนสุข, นางสาวสญชยา จงพิพัฒนสุข, นางสาวศิรินทรา จงพิพัฒนสุข, นายวรวัฒน์ จงพิพัฒนสุข
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 สิงหาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก ขายส่งสื่อการเรียนการสอน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 216-218-220-222 ถ.บำรุงเมือง แขวง สำราญราษฎร์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2222-1016
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สื่อสุวรรณภูมิ จำกัด