บริษัท ส.สินไทย 1991 จำกัด

บริษัท ส.สินไทย 1991 จำกัด
S.SIN THAI (1991) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเสียงชัย ชีวชัชวาล, นายพงษ์ศักดิ์ อำนวยพรกุลกิจ, นายธีรวัฒน์ จงเกิด
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 กันยายน 2534
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายธงชาติ เครื่องหมายต่างๆ เครื่องแบบ,เครื่องมือเขียนแบบ กล้องจุลทรรศ และอุปกรณ์เพื่อการศึกษาตามวิทยาลัย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 96/150 หมู่ 4 ซ.จันทร์ม่วง ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2427-3238
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ส.สินไทย 1991 จำกัด