บริษัท หนังสือพิมพ์ สรรพธุรกิจ จำกัด

บริษัท หนังสือพิมพ์ สรรพธุรกิจ จำกัด
SAPPATURAKIJ NEWSPAPER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชาญวิทยา ชัยกูล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายกระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ รับโฆษณา รับทำสื่อโฆษณา ผลิตหนังสือพิมพ์จำหน่าย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 327/11-12 ซ.ศรีอัมพร ถ.เสนานิคม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-4993
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท หนังสือพิมพ์ สรรพธุรกิจ จำกัด