บริษัท ออกัสเซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ออกัสเซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป จำกัด
AUGUSTSE MANUFACTURNG GROUP CO,LTD
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประเสริฐ ตันติพงษ์ชัย, นางรัตนา ตันติพงษ์ชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 ตุลาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขายอุปกรณ์และเครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/35 หมู่ 5 ถ.พระรามที่ 2 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2895-8811
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ออกัสเซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป จำกัด