บริษัท ออพติคอล ไฟเบอร์ โปรดัคท์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ออพติคอล ไฟเบอร์ โปรดัคท์ ประเทศไทย จำกัด
OPTICAL FIBER PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพงศ์ศักดิ์ วิญญูตระกูล, นายประคัลภ์ ธวัชปรีดิพงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 เมษายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ขายส่ง-ปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับเน็ทเวิร์ค
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 289/539 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ออพติคอล ไฟเบอร์ โปรดัคท์ ประเทศไทย จำกัด