บริษัท อานเซอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อานเซอร์ เซอร์วิส จำกัด
ANSWER SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวราวุธ เลิศสิรินันท์, นายทวีสิน สิริวัฒนวงศ์ชัย, นางสาวนงเยาว์ แซ่กี่
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 ตุลาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขายส่ง-ปลีก แบบฟอร์มต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/28 ยูนิต บี อาคาร ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-7200
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อานเซอร์ เซอร์วิส จำกัด