บริษัท อาร์ ดี เอส เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด

บริษัท อาร์ ดี เอส เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด
R D S SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสาธิต กิจจุลลจาริต, นายมงคล เรี่ยวเดชะ, นายวีรศักดิ์ ตาเวียน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าเครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 52/106-107 หมู่ 13 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อาร์ ดี เอส เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด