บริษัท อินเตอร์ซอฟท์เน็ต จำกัด

บริษัท อินเตอร์ซอฟท์เน็ต จำกัด
INTERSOFTNET CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุขุม พึ่งนิ่ม, นายจอม คีรีทวีป, นายระเด่น โพธิ์ดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซ่อมบำรุงรักษาและจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 129/13 หมู่ 2 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-1671-0606
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเตอร์ซอฟท์เน็ต จำกัด