บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
INTERNATIONAL SOFTWARE SOLUTIONS LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายดิเรก บุญชนะสุกิจ, นายเรืองชัย ห่อจินดาภิญโญ, นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา, นายอิทซิก รามิโนวิทซ์, นายมูซี่ เวอร์เรด
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 ตุลาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : บริการซ่อมแซม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 49/3-4 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2962-0788
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด