บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคัล ซอฟต์แวร์ จำกัด

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคัล ซอฟต์แวร์ จำกัด
INTERNATIONAL MEDICAL SOFTWARE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวปิยะนุช หงษ์หยก, นายก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์, นางปิยรัตน์ กุลวานิช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย ซ่อมบำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 75/34 หมู่ 6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7625-4980
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคัล ซอฟต์แวร์ จำกัด