บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดิจิตอล โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดิจิตอล โซลูชั่นส์ จำกัด
INTELLIGENT DIGITAL SOLUTIONS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเอสนะ อยู่เจริญ, นายไชยกร อภิวัฒโนกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 มิถุนายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขาย ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และระบบ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 650 ซ.หมู่บ้านมิตรภาพ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดิจิตอล โซลูชั่นส์ จำกัด