บริษัท อีคอนเทค ซัพพลาย จำกัด

บริษัท อีคอนเทค ซัพพลาย จำกัด
ECONTECH SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิติพร ศิริภักดีชัยกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์เพลสโรงพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2120/11-12 หมู่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2757-7252
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อีคอนเทค ซัพพลาย จำกัด