บริษัท อีสเทอร์น ฮาร์เบอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อีสเทอร์น ฮาร์เบอร์ เซอร์วิส จำกัด
EASTERN HARBOR SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโรม วรรณึกกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 มิถุนายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,เครื่องใช้สำนักงานอุปกรณ์เครื่องเขียน (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 267/37-38 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : (038)607719
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อีสเทอร์น ฮาร์เบอร์ เซอร์วิส จำกัด