บริษัท อีเทอร์นิตี้ เมลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อีเทอร์นิตี้ เมลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ETERNITY MAILING SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์, นางสาวดรุณี แสงพลสิทธิ์, นายทนงชัย เธียไพรัตน์, นายพูนยศ เธียไพรัตน์, นายไพโรจน์ เธียไพรัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 กันยายน 2536
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก ขายส่งอุปกรณ์เครื่องเขียน รวมทั้งบริการจัดการด้านธุรกิจทั่วไป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3388/68-69 อาคาร สิรินรัตน์ ชั้น 19 ถ.พระราม 4 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2367-5814
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อีเทอร์นิตี้ เมลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด