บริษัท อีโกลบ์บอล เทคโนโลยี เซอร์วิสส์ จำกัด

บริษัท อีโกลบ์บอล เทคโนโลยี เซอร์วิสส์ จำกัด
E GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุริยะ ม่วงจันทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ บริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการซ่อมบำรุง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 262 ซ.ลาดพร้าว 86 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อีโกลบ์บอล เทคโนโลยี เซอร์วิสส์ จำกัด