บริษัท อี อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท อี อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
E-INNOVATIONS ENGINEERING COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนพชัย ถิรทิตสกุล, นายธีรพันธุ์ คงเสรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 ตุลาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 12/30 หมู่ 6 ถ.กรุงเทพฯ-นนท์ แขวง บางเขน เขต เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2526-6137-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อี อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด