บริษัท เค. เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เค. เซ็นเตอร์ จำกัด
K.CENTER COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมมาตร์ จึงสกุลรุจิเรข, นายชัยสิทธิ์ ศิลมัย, นายวรพจน์ นิ่มสกุล, นางสุดาพร รัตนพันธ์, นางสาวิตรี จึงสกุลรุจิเรข
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 มีนาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์รวมทั้งบริการเกี่ยวกับสินค้าข้างต้น
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 186 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ : 0-5342-4940
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เค. เซ็นเตอร์ จำกัด