บริษัท เจได เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เจได เทคโนโลยี จำกัด
J E D I TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยงยุธ รอดประชา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 109/4 หมู่ 2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ แขวง ช้างเผือก เขต เมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-1843-7914
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจได เทคโนโลยี จำกัด