บริษัท เจ.เอส.เรียลตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท เจ.เอส.เรียลตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
J.S. REALTY (HOLDING) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเจนกิจ สวัสดิโอ, นายวัชรพงศ์ บุญรัตน์, นางศิรินันทา กระแสเวส
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 ตุลาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์หนังสือและอุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 141/6-8 ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5327-0678
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจ.เอส.เรียลตี้ โฮลดิ้ง จำกัด