บริษัท เซนทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท เซนทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
CENTRONICS COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศิริพงษ์ ชีวะพาณิชย์, นางวรรณี ชีวะพาณิชย์, นางสาวศรัญญา อย่างสุโข, นายธนู จงมีสุข,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 มกราคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำหน่ายและอบรมการใช้ซอฟแวร์บริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 272-274 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5323-2124
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เซนทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด