บริษัท เซอร์คูลาร์ซอฟท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท เซอร์คูลาร์ซอฟท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
CIRCULARSOFT & CONSULTANTS COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวญิบพันพิไล ศรแก้ว, นางสาวศศิเพ็ญ เกรียงเชี่ยวชาญ, นายมณเฑียร สมพูลสวัสดี, นางสาวดุจเดือน เจียรสำราญ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ประกอบกิจการร้านคอมพิวเตอร์และร้านบริการคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 41/85 หมู่ 7 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เซอร์คูลาร์ซอฟท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด