บริษัท เซอร์วิส ซัพพลาย เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เซอร์วิส ซัพพลาย เซ็นเตอร์ จำกัด
SERVICE SUPPLY CENTER COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวรวิทย์ เย็นไพศาล, นางสาวนวลจันทร์ ทองรักอยู่
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กันยายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขาย สินค้าประเภทกระดาษ เครื่องคิดเลข สติ๊กเกอร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 53/30-31 หมู่ 5 ซ.เพชรเกษม 42 ถ.เพชรเกษม แขวง บางจาก เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2457-4463-5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เซอร์วิส ซัพพลาย เซ็นเตอร์ จำกัด