บริษัท เซเว่น บิ๊ก ดิสทริบิวชั่น จำกัด

บริษัท เซเว่น บิ๊ก ดิสทริบิวชั่น จำกัด
7 BIG DISTRIBUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางนัชชา ธีระนนทมงคล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3300/135 อาคาร ช้าง บี ชั้น 1 ห้อง ห้อง 104 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโย ธิน เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-6404
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เซเว่น บิ๊ก ดิสทริบิวชั่น จำกัด