บริษัท เดอะ โฟธ เวฟ โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท เดอะ โฟธ เวฟ โซลูชั่นส์ จำกัด
THE FOURTH WAVE SOLUTIONS CO.,LTD
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทรงเกียรติ์ เตชะสิริไพบูลย์, นายโชคอนันต์ ศิวนิธิพัฒน์, ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กันยายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขายและบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และระบบเครือข่าย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 88/8 ถ.พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2756-4940
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เดอะ โฟธ เวฟ โซลูชั่นส์ จำกัด