บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพีรวิชญ์ วรรณวิทยาภา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2545
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ติดตั้ง ซ่อมแซมและจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 246 ซ.สิรินธร 7 ถ.สิรินธร แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2434-9632
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด