บริษัท เน็กซ์เจนเท็กซ์ จำกัด

บริษัท เน็กซ์เจนเท็กซ์ จำกัด
NEX GEN TEX CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญเกียรติ ศิริธรรมรักษ์, นายอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย, นายภาวัช จรูญชัยคณากิจ, นายปิยวิทย์ เขมะร้งสรรค์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 ตุลาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1200000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 405 ถ.ยมราชสุขุม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เน็กซ์เจนเท็กซ์ จำกัด