บริษัท เน็ทแบนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท เน็ทแบนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
NETBAND CONSULTING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณรงค์ อิงค์ธเนศ, นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์, นายชนิตร ชาญชัยณรงค์, นายชาญชัย อัครเวทวัฒนา,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 มิถุนายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเชื่อม ปรึกษาแนะนำระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 90/22-23,90/25 อาคาร สาธรธานี ชั้น 10 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2636-8262
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เน็ทแบนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด