บริษัท เบสท์ ไวคอม ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท เบสท์ ไวคอม ไทยแลนด์ จำกัด
BASE WICOM (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศักดิ์ชัย เหล่าไทย, นางสาวรสสุคนธ์ เหล่าไทย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 มกราคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : ชุดปฏิบัติการทางภาษา เครื่องการเรียนการเขียนเครื่องใช้ไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1418/3 ถ.พหลโยธิน เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2939-4705
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เบสท์ ไวคอม ไทยแลนด์ จำกัด