บริษัท เปเปอร์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เปเปอร์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
PAPER PRINT & SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทัศนะ ยูถะสุนทร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 มิถุนายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีก จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน-เครื่องคุรุภัณฑ์ให้ราชการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 56/211 หมู่ 2 ถ.ลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (02)7352619
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เปเปอร์ พริ้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด