บริษัท เพอร์เฟคท์ อินทีเกรชั่น จำกัด

บริษัท เพอร์เฟคท์ อินทีเกรชั่น จำกัด
PERFECT INTEGRATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนิวัตร ธัมมะรักขิต, นางรสสุคนธ์ ภู่อิ่นอ้อย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า-ส่งออกอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 138/99 หมู่ 4 อาคาร อมรพันธ์ 205 อาร์ 8 ถ.สวนสยาม แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2919-7060
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เพอร์เฟคท์ อินทีเกรชั่น จำกัด