บริษัท เพียร์ แอ๊ซเส็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท เพียร์ แอ๊ซเส็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
PEER ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายราชศักดิ์ เกตุศักดิ์, นายศักดา ปรีชาวุฒิวัฒน์, นายกฤษฎา กุลวิวัฒน์, นางสาวศิริกัญญา เก่งพล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 มกราคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีก,ค้าส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค้าปลีก,ค้าส่ง,ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมือสอง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 403 ถ.บอนด์สตรีท แขวง บางพูด เขต ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2984-1300
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เพียร์ แอ๊ซเส็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด