บริษัท เฟรนด์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เฟรนด์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FRIEND TECHNOLOGY INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเว็น ฮง หลิน, นางจาง ยี่ หลิน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 8000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออก ขายส่ง ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 486/145-150 ถ.เพชรบุรี 16 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2215-8523
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เฟรนด์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด