บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FIRST COMPUTER CORPORATION LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิษณุ วิภวพาณิชย์, นางวิจิตร ตั้งสินมั่นคง, นายสงวนศักดิ์ วิภวพาณิชย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 กันยายน 2532
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็คโทรนิคส์ รับจ้างซ่อมดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนโครงการ เขียนโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 59/355-6 อาคาร โฮมเพลส ถ.รามคำแหง แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2728-0035-7
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด