บริษัท เมอร์คิวรี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟนี จำกัด

บริษัท เมอร์คิวรี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟนี จำกัด
MERCURY COMPUTER & TELEPHONY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไตรทิพย์ ธัญญากร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กันยายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ขายเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2729-8792
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เมอร์คิวรี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟนี จำกัด